Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?

Tượng Tây Phương Tam Thánh bằng sứ mạ vàng

  • Model: Tay Phuong Tam Thanh
  • 1 chiếc có sẵn

800.000đ

Thêm vào giỏ:

Tượng Tây Phương Tam Thánh Bằng Sứ

Đặc biệt tượng liền, 3 tòa sen gồm Đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 02 July, 2012.

Bồ đề là hạt gì? hạt Bồ đề thật như thế nào?
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO