Chuỗi bồ đề

Bàn Địa chung niệm Phật

  • Model: BDC01
  • 2 chiếc có sẵn

2.500.000đ

Thêm vào giỏ:

Bàn Địa chung niệm Phật

Dùng để đánh trong các thời khóa niệm Phật kinh hành nhiều người, rất phổ biến.

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Wednesday 01 October, 2014.

Chuỗi bồ đề
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO