Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Bộ chuông mõ Huế đường kính 15.5cm

  • Model: CMH25T
  • 1 chiếc có sẵn

1.600.000đ

Thêm vào giỏ:

Bộ chuông mõ Huế đường kính 15.5cm

Chuông mõ Huế được đúc thủ công do làng nghề đúc đồng Huế làm, tiếng chuông vang, tiếng mõ ấm, chắc, bền 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Sunday 05 June, 2016.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO