Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng

Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư

  • Model: Niemphatchuyenhoatbungthu
  • 8 chiếc có sẵn

20.000đ

Thêm vào giỏ:

Sách Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư

Sách Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư là một tác phẩm nổi tiếng của Pháp Sư Đạo Chứng, nguyên là Bác sỹ Quách Huệ Trân, chuyên khoa ung bướu. Dưới góc nhìn của y học và Phật học, bác sỹ đã đưa ra liệu pháp niệm Phật để chuyển hóa tế bào ung thư.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Tuesday 30 April, 2013.

Sử dụng hương thảo mộc vì môi trường và cộng đồng
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO