Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Kinh Bát Nhã Ba La Mật

  • Model: Kinh Bat Nha Ba La Mat
  • 2 chiếc có sẵn

300.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là một bộ kinh trong 5 thời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca. Kinh Bát Nhã được Đức Phật nói về tánh không, chân như diệu dụng, niết bàn tịnh tịch, một trong những triết lý rất sâu. Triết lý Tính không được các Thiền sư nói rất uyên thâm, áo diệu. Hạng Phàm phu không thể hiểu nổi.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 08 June, 2012.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
 

Sản phẩm mới ->>

Tinh dầu treo xe ô tô mùi Bạc Hà
Tinh dầu treo xe ô tô mùi Bạc Hà
170.000đ  140.000đ
Tiết kiệm: 18% off
Tinh dầu treo xe ô tô mùi Gừng tươi
Tinh dầu treo xe ô tô mùi Gừng tươi
250.000đ  200.000đ
Tiết kiệm: 20% off
Tinh dầu treo xe ô tô mùi Xả chanh
Tinh dầu treo xe ô tô mùi Xả chanh
150.000đ  130.000đ
Tiết kiệm: 13% off

Tài trợ

Siêu Thị Trực Tuyến DG

Liên kết

Từ thiện cúng dường
Copyright © 2017 Shop Diệu ÂM. Phát triển bởi DGCO